INFORMACJA O DOTACJI Z WFOŚiGW w Warszawie

Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach starosta sprawuje nadzór nad lasami niestanowiących własności Skarbu Państwa i sporządza dla nich dokumentację pn. uproszczone plany urządzenia lasów. 
Jest to plan opracowywany dla lasu o obszarze, co najmniej 10 ha, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej. 


W 2009r. Starostwo Powiatowe w Garwolinie uzyskało dotację w wysokości 50 % wartości zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Maciejowice. Całkowity koszt dokumentacji wyniósł 59 526,40 zł (brutto)
Wykonawcą planów była firma TAXSUS SI Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Płomyka 56A. 
Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy, zakończenie prac w pierwszym etapie nastąpiło 30 listopada 2009r., drugiego 30 kwietnia 2010r.