Przejdź do treści

INFORMACJA O DOTACJI Z WFOŚiGW w Warszawie

Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach starosta sprawuje nadzór nad lasami niestanowiących własności Skarbu Państwa i sporządza dla nich dokumentację pn. uproszczone plany urządzenia lasów. 

Jest to plan opracowywany dla lasu o obszarze, co najmniej 10 ha, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej. 

W 2010r. Starostwo Powiatowe w Garwolinie uzyskało dotację w wysokości 50 % wartości zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Wilga. Całkowity koszt dokumentacji wyniósł 56 282,00 zł (brutto). 
Wykonawcą planów była firma AGMAR Garwolin 
Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews