Przejdź do treści

Kolejna inwestycja w placówce oświatowej

Drukuj

Kolejna inwestycja w placówce oświatowej

29 marca 2016 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie została podpisana umowa na utwardzenie placu, wykonanie alejek i chodnika wZespole Szkół Nr 1 w Żelechowie.

W imieniu Zarządu Powiatu Garwolińskiego umowę podpisali Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski oraz Wicestarosta Urszula Zadrożna przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Powiatu – Agnieszki Braun.

 

Wartość szacunkowa zamówienia wg. kosztorysu inwestorskiego to 263.209,72 zł netto.

 

Zakres zadania obejmuje:

- utwardzenie placu przez ułożenie kostki betonowej,

- wykonanie chodnika i alei z kostki betonowej,

- wykonanie alejek parkowych z kruszywa łamanego,

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej latarnie,

- zakup i montaż wiaty na rowery,

- zakup i montaż ławek parkowych oraz parkowych latarni oświetleniowych.

 

Wykonawcą inwestycji jest firma pn. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość kontraktu wynosi 249.033,34 zł brutto.

 

Oferta Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. W niniejszym postępowaniu przetargowym wpłynęło 14 ofert.

 

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót nastąpi w najbliższych dniach.

Zakończenie prac budowlanych zgodnie z podpisaną umową upływa w dniu 10 maja 2016 r.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews