Przejdź do treści

Ścieżka przyrodniczo - kulturowa

Drukuj

Leśna ścieżka przyrodniczo - kulturowa położona jest w Leśnictwie Huta Garwolińska na terenie najpiękniejszych lasów powiatu garwolińskiego. Powstała w 2001r., jako wspólna inwestycja Starostwa Garwolińskiego i Nadleśnictwa Garwolin, natomiast wykonawcą ścieżki była firma "Meliorant" z Garwolina.Ścieżka pozwala na atrakcyjne prowadzenie plenerowych lekcji biologii i ekologii oraz szeroko rozumianą edukację ekologiczną mieszkańców regionu.

 


Zwiedzanie jej umożliwia dzieciom, młodzieży szkolnej i dorosłym poznanie piękna i bogactwa siedliskowego lasów garwolińskich, przybliżenie i pokazanie zasad funkcjonowania ekosystemu leśnego, poznanie drzew i krzewów leśnych, roślin runa leśnego oraz mieszkańców lasu, gospodarki leśnej i łowieckiej.

 

Ścieżka położona jest w Leśnictwie Huta Garwolińska na terenie najpiękniejszych lasów powiatu garwolińskiego, długość jej wynosi 3 800m i obejmuje 10 przystanków tematycznych.

W skład urządzeń ścieżki edukacyjnej wchodzi: parking, na którym znajduje się wiata edukacyjna z ławostołami dla 40 osób, kącik wypoczynkowy wyposażony w 3 wigwamy ze stołami i ławkami dla 12 osób, plac zabaw dla dzieci, ścieżka zdrowia wraz z siłowniami zewnętrznymi, zegar słoneczny, basen kwiatowy z alpinarium, krąg ogniskowy z ławami, studnia z czynnym żurawiem.

 

Na parkingu znajdują się również tablice informacyjne: "Regulamin korzystania ze ścieżki" - są to podstawowe wytyczne dotyczące korzystania i zwiedzania ścieżki oraz dziesięć tablic tematycznych i edukacyjnych:

 

1."Charakterystyka lasów powiatu garwolińskiego" - zawiera krótki opis lasów występujących na terenie powiatu,

2."Próbki drewna gatunków występujących na trasie ścieżki"

3.”Recykling odpadów”

4.”Mrowisko”

5.”Warstwy lasu”

6.”Skrzydlaci mieszkańcy lasu”,

7.”Owady”,

8.”Akustyczne właściwości drewna”,

9.”Leśne rekordy”,

10.”Rekordy zwierząt”

 

Na terenie parkingu znajdują się także eksponaty ekologiczne tj. przekrój podłużny i poprzeczny próbek drewna różnych gatunków drzew występujących na trasie ścieżki, model mrowiska, obieg wody w przyrodzie, drzewo z budkami lęgowymi dla ptaków + stół z tabliczkami opisującymi budki lęgowe, pająk z siedziskami dla całej klasy, Leśne cymbały, Światowidy (Grzyby leśne, Ssaki leśne, Owoce).

 

Dalsza część ścieżki zawiera 10 przystanków tematycznych, na których umieszczono 14 tablic informacyjnych:

 

"Sukcesja roślinna",
"Gospodarka łowiecka",
"Struktura drzewostanu”, ”Profil glebowy",

"Zwierzyna w lasach powiatu garwolińskiego"
"Urządzenia hodowlano – łowieckie”, ”Ochrona drzewek przed zwierzyną.

"Staw leśny - znaczenie wody w lesie”, ”Życie stawu",
"Zmiany w krajobrazie",
"Co zagraża lasom?",

"Rezerwaty przyrody”, ”Pomniki przyrody",
"Użytki leśne".

 

Na całej długości ścieżki umieszczono tabliczki opisujące gatunki drzew, krzewów, roślin zielonych i krzewinek występujących na ścieżce oraz dodatkowe tabliczki informacyjne o ciekawych zjawiskach występujących na trasie ścieżki:

 

  • zalesienie na gruncie porolnym
  • aleja wierzbowa
  • młodnik i starodrzew (etapy rozwoju drzewostanu)
  • dziupla w drzewie obumarłym
  • budka lęgowa
  • opisanie typu siedliskowego (lasu jesionowego i lasu świeżego)
  • występowanie grzybów na drzewach.

Na trasie ścieżki znajdują się również eksponaty: posypy dla bażantów, buchtowiska dla dzików, paśniki, lizawki oraz karmniki dla zwierząt.

 

W celu ochrony drzew i poprawy ich stanu umieszczono różnego rodzaju pułapki na szkodniki oraz sposoby zabezpieczające drzewka przed zwierzyną.

 

Atrakcją ścieżki przy stawie znajdują się dwa pomosty do obserwacji ornitologicznych i badań hydrologicznych przeznaczone dla korzystających ze ścieżki edukacyjnej.

Wejście na teren parkingu.  
Wejściena teren parkingu
  image02
Na parkingu znajdują się wiaty, tablice tematyczne i przekroje drzew
  image03
W tym miejscu zaczyna się przygoda ze ścieżką

W środkowej części trasy znajduje się 2,5 hektarowy akwen wodny wykonany w ramach małej retencji na którym został zamontowany pomost do badań jakości fizyko - chemicznych wody oraz badań hydrobiologicznych. Badania te już niebawem będzie można przeprowadzać samodzielnie przy pomocy urządzeń wypożyczanych przez osobę opiekującą się ścieżką.

 image04
Śródleśny stawLeśną ścieżkę przyrodniczo-kulturową mogą zwiedzać mieszkańcy powiatu, uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaki. Na ścieżce prowadzone są plenerowe lekcje biologii i nauki o środowisku oraz szeroko rozumiana edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Wydano został folder informujący o położeniu i trasie ścieżki, opisujący jej walory przyrodnicze i rekreacyjne.

image05 
Wzdłuż całej trasy leśnej ścieżki znajdują się tablice informacyjne

Ścieżka edukacyjna cieszy się coraz większą popularnością. Tablice tematyczne, ciekawe eksponaty i urządzenia znajdujące się na parkingu i trasie ścieżki zachęcają do przyjazdu także grupy z innych stron Polski.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews