Przejdź do treści

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego w sprawie budowy drogi w Parysowie

Drukuj

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 23) - zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Parysów zostało w dniu 11.05.2016 roku wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie w zakresie rozbudowy drogi gminnej (ul. Armii Krajowej) wraz z infrastrukturą niezbędną dla prawidłowego działania systemu drogowego tj. odwodnienia pasa drogowego realizowanego za pomocą kanalizacji deszczowej zamkniętej wraz z wylotem w miejscowości Parysów".

Treść obwieszczenia Starosty Powiatu Garwolińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej poniżej do pobrania

obwieszczenie-spec ustawa drogowa Parysów.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews