Przejdź do treści

Stawiamy na sport

Drukuj

Stawiamy na sport

2 czerwca 2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą przy istniejącym kompleksie „Moje boisko – Orlik 2012” w Zespole Szkół nr 1 w Żelechowie.

 

W imieniu Zarządu Powiatu Garwolińskiego umowę podpisali Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski oraz Wicestarosta Urszula Zadrożna przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Józefa Zająca.

Wartość szacunkowa zamówienia wg. kosztorysu inwestorskiego to 248.430,12 zł netto. Zakres robót obejmuje budowę bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą oraz pieszych ciągów komunikacyjnych przy kompleksie ,,Moje boisko – Orlik 2012” na terenie ZS nr 1 w Żelechowie, ul. Szkolna 3.

 

Wykonawcą inwestycji jest firma pn.„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski z/s w Radomiu. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość kontraktu wynosi 200.517,60 zł brutto.

 

Oferta firmy „RAD-BUD” Wiesław Radziejowski była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. W niniejszym postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert.

 

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót nastąpi w dniu 13.06.2016r. Zakończenie prac budowlanych zgodnie z podpisaną umową upływa w dniu 8 września 2016r.

 

Firma „RAD-BUD” W. Radziejowski wykonuje dla Powiatu Garwolińskiego również inną inwestycję pn. Remont boiska sportowego wraz z wykonaniem terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, za kwotę 358.886,52 zł. brutto. Umowa w wykonawcą podpisana była w dniu 16.03.2016r z terminem realizacji 30 lipca 2016r.Współpraca z firmą w ciągu realizacji tego zadania układa się bardzo dobrze. Dobra organizacja i zaangażowanie firmy przyczyniło się, iż prace budowlane przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. T. Kościuszki w Garwolinie są obecnie na ukończeniu.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews