BAZA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W MIĘTNEM

Drukuj

Baza Edukacji Ekologicznej powstała w 2004 roku na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem. Ma ona służyć realizowaniu programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu garwolińskiego oraz grup przyjeżdżających z innych terenów czyli tzw. zielonych szkół.
W skład Bazy Edukacji Ekologicznej wchodzi sala edukacji ekologicznej, ścieżka przyrodniczo–kulturowa położona na terenie zabytkowego parku podworskiego oraz stanica rowerowa.

Sala edukacji ekologicznej znajdująca się w internacie należącym do Zespołu Szkół Rolniczych CKP wyposażona została między innymi w projektor multimedialny, sprzęt komputerowy, podręczną biblioteczkę jak też materiały edukacyjne pomocne przy prowadzeniu zajęć z młodzieżą.

Ścieżka przyrodniczo – kulturowa powstała, aby pokazać piękno i bogactwo parku podworskiego w Miętnem, jego florę i faunę co pozwoli na przybliżenie i poznanie zasad funkcjonowania przyrody oraz form jej ochrony nie tylko dzieciom i młodzieży szkolnej, ale również osobom dorosłym.
Ścieżka przyrodniczo–kulturowa biegnie alejkami zabytkowego parku, który okala odrestaurowany staraniem władz powiatowych XIX wieczny dwór w Miętnem.
Docelowo znajdować się tu będzie 9 przystanków wyposażonych w 10 tablic tematycznych oraz 2 tablice ogólnoinformacyjne. Na terenie ścieżki będą też umieszczone tabliczki z nazwami gatunkowymi rosnących na niej drzew, krzewów i bylin parkowych. Wszystko to będzie służyć jako pomoc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz zwiedzaniu ścieżki.
Przystanek 1 - Aleja lipowo – dębowa. Długości ok. 250 m, jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc w parku. Wzdłuż alei spotykamy piękny starodrzew, składający się z dębów, lip, kasztanowców, klonów i olch. Niektóre z tych drzew to okazałe, wiekowe pomniki przyrody. Wzdłuż alei ciągnie się staw z malowniczą, porośnięta drzewami wysepką. Mijając go zbliżamy się do dworu wybudowanego w latach 1840 – 1842. Dwór i aleja są najstarszymi, stworzonymi przez człowieka elementami tego parku.
Przystanek 2 – Pomniki przyrody – żywi świadkowie historii. W parku znajdują się 23 drzewa uznane za pomniki przyrody. Wiele z nich prezentuje się szczególnie okazale – obwód pnia niektórych dębów (na wysokości 1,3 m) dochodzi do 7 m, a wysokość do 35 m
Przystanek 3 – Skarbiec ziół – leki z bożej apteki. Wysuszone rośliny lecznicze lub ich części użytkowe nazywamy ziołami. Wiedza o roślinach leczniczych, ich hodowli, uprawie, zbiorze i przechowywaniu surowców roślinnych, a także o przygotowywaniu z nich preparatów leczniczych to zielarstwo.
Przystanek 4 – Dwór – dziedzictwo kultury. Okazały, neoklasycystyczny, drewniany, kryty gontem dwór został zbudowany w latach 1840 – 1842 r. W sierpniu 1915 r. przebywa w nim Józef Piłsudski. Po odzyskaniu przez państwo polskie niepodległości w 1919 r. majątek przejmuje Sejmik Powiatowy i przeznacza go na potrzeby przyszłej szkoły rolniczej. Potem jej miejsce na krótko zajmuje przedszkole. Po roku 1981r. dwór pustoszeje i szybko ulega zniszczeniu. Dopiero w latach 1997 – 2001r. zostają przeprowadzone gruntowne prace remontowe i dziś dwór służy polskiej wsi i samorządowi powiatu garwolińskiego.
Przystanek 5 – Ogród ozdobny – piękne i pachnące. Drzewa i krzewy stanowią osnowę każdego ogrodu i jego główną ozdobę. Dlatego warto czekać nawet wiele lat, aż się rozrosną. Źródłem zapachów wydzielanych przez kwiaty są olejki eteryczne. Rośliny wytwarzają je tylko w żywych komórkach – po ścięciu kwiatu szybko się ulatniają.
Przystanek 6 – Flora i fauna parku. Z jednym drzewem może być związanych wiele organizmów. Drzewo służy im jako schronienie, dostarcza pożywienia, jest miejscem do odpoczynku, obserwacji terenu, złożenia jaj i rozwoju ich potomstwa.
Przystanek 7 – Ptasia remiza – ptaki ozdobą siedliska. Remiza dla ptaków to skupisko drzew i krzewów nektaro- i owocodajnych, takich jak np. jarzębina, tarnina, głóg czy dereń. Rośliny te zwabiają wiele gatunków ptaków. Ptaki występujące w parku to min. dzięcioł zielony, kawka, gawron, kos, krzyżówka, słowik szary, bogatka czy szpak.
Przystanek 8 – Życie stawu. Pospolitym mieszkańcem stawu jest nartnik, który biega po tafli wody wykorzystując jej napięcie powierzchniowe. Staw to ulubione miejsce żerowania i wypoczynku dla kaczki krzyżówki. Wieczorem, w ciepłych wodach stawu można zobaczyć bawiące się piżmaki. Od maja do lipca w stawie głośno koncertują żaby. Na podstawie występowania w wodzie tzw. gatunków wskaźnikowych, czyli określonych zespołów roślinnych i zwierzęcych można określić jej stopień czystości.
Przystanek 9 – Łąka – ostoja spokoju. W zależności od warunków miejscowych, łąkę tworzą różne gatunki roślin. W gęstwinie źdźbeł rozmaitych traw polowanie na owady urządzają drapieżne zwierzęta. Ukwiecone łąki to miejsce chętnie odwiedzane przez motyle. Zachwycając się ich pięknem pamiętajmy, że są ważnych elementem przyrodniczego świata. Ich obecność świadczy o zdrowiu środowiska i jego bogactwie.

Stanica rowerowa wyposażona w 30 rowerów usytuowana została na terenie Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. Powstała ona z myślą połączenia ścieżki przyrodniczo–kulturowej w Miętnem z leśną ścieżką w Hucie Garwolińskiej. Oznakowana trasa rowerowa prowadzi przez kompleksy leśne udostępnione dla celów turystyki rowerowej.

Baza Edukacji Ekologicznej w Miętnem powstała w oparciu o projekty opracowane przez nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem z inicjatywy Samorządu Powiatu Garwolińskiego i przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Nadleśnictwa Garwolin, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem, Towarzystwa Przyrodniczego BOCIAN oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie.