Przejdź do treści

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Drukuj

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 23) - zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Parysów występującego w imieniu Gminy Parysów została wydana decyzja Nr 547/2016 z dnia 20.07.2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie w zakresie rozbudowy drogi gminnej (ul. Armii Krajowej) wraz z infrastrukturą niezbędną dla prawidłowego działania systemu drogowego tj. odwodnienia pasa drogowego realizowanego za pomocą kanalizacji deszczowej zamkniętej wraz z wylotem w miejscowości Parysów".

 

Treść obwieszczenia Starosty Powiatu Garwolińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej poniżej do pobrania

obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacj inwestycji drogowej - Parysów.pdf

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews