Informacja o postępowaniu wodnoprawnym na przebudowę rowu przydrożnego przy ulicy Staszica i Księcia Janusza I w Garwolinie

Drukuj

Starostwo Powiatowe w Garwolinie informuje, że prowadzi postepowanie na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejon w Garwolinie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego oraz odprowadzanie wód opadowych z ulicy Staszica i Księcia Janusza I w Garwolinie do rowu – Eliasz.

Inwestor planuje wykonanie ciągu pieszo - rowerowego po prawej stronie drogi krajowej nr 76 na odcinku od km 19+847 do km 20+430,50 stanowiącej ulicę Staszica i Księcia Janusza I. W celu realizacji inwestycji konieczna jest przebudowa rowu przydrożnego polegająca na zarurowaniu odcinka rowu kanalizacją deszczową o średnicy 500 mm. Woda z powierzchni jezdni drogi, poboczy ziemnych i chodnika zbierana będzie poprzez ściek prefabrykowany i kierowana poprzez przykanaliki do studni ściekowych i kanalizacyjnych i dalej poprzez separator do rowu Eliasz.