Przejdź do treści

Uproszczono wzory wniosków budowlanych

Drukuj

W dniu 24 sierpnia 2016 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

 Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia.

Rozporządzenie określa wzory:

  • wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B1),
  • zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B2),
  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B3),
  • informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B4),
  • decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B5).

 

Tekst projektu rozporządzenia, w tym wzory omawianych wniosków dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12285013/12351381/dokument240908.pdf

Nowe wnioski będą dostępne na stronie tut. Urzędu po wejściu w życie rozporządzenia

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews