Stowarzyszenia w Powiecie Garwolińskim

Drukuj

Od 1 kwietnia 2007 r. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu prowadzi na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach nadzór nad stowarzyszeniami. Zgodnie z art. 8 w/w ustawy od 1 stycznia 2001 r. stowarzyszenia podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestracji sądowej nie podlegają tylko tzw. „stowarzyszenia zwykłe”, uczniowskie kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Wydział prowadzi trzy rodzaje ewidencji stowarzyszeń z terenu powiatu garwolińskiego:

  1. Ewidencja nadzorcza stowarzyszeń rejestrowanych w sądzie (w tym w KRS),
  2. Ewidencja „stowarzyszeń zwykłych”,
  3. Ewidencja Klubów Sportowych (w której zarejestrowane są uczniowskie kluby sportowe oraz inne stowarzysznia kultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej.Ad. 1. W ewidencji nadzorczej stowarzyszeń zarejestrowanych w sądzie (w tym w KRS) na dzień 31 stycznia  2013r. figuruje 156 stowarzyszeń, w tym:


Ad. 2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu prowadzi na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn zm.) ewidencję tzw. „stowarzyszeń zwykłych”. Jest to uproszczona forma stowarzyszenia, która wymaga jedynie zgłoszenia organowi nadzorującemu stowarzyszenia, czyli na terenie naszego powiatu Staroście Powiatu Garwolińskiego. W ewidencji tej na dzień 31 stycznia 2013 roku figuruje 20 stowarzyszeń zwykłych.

Ad. 3. Na podstawie art. 4 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) Starosta Powiatu Garwolińskiego prowadzi Ewidencję Klubów Sportowych, w której rejestrowane są uczniowskie kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej.
W ewidencji tej figuruje na dzień 31 stycznia 2013r. 86 stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym 81 UKS-ów.
ŁĄCZNIE JEST ZAREJESTROWANYCH NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2013 ROKU
262 STOWARZYSZENIA.