Przejdź do treści

OBWIESZCZENIE o realizacji inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko

Drukuj

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 

PODAJĘ DO WIADOMOŚCI

 

że w publicznie dostębnym wykazie zamieszczono:

 

decyzję o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci GSM PLUS BT1 3081 zlokalizowanej na działce Nr 131 położonej w Miastkowie Kościelnym.


STAROSTA POWIATU
GARWOLIŃSKIEGO

-Stefan Gora


 

OBWIESZCZENIE

 

z dnia 04 listopada 2005 roku

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 

PODAJĘ DO WIADOMOŚCI

 

ŻE W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE ZAMIESZCZONO:

 

  1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 25 237 zlokalizowanej na działce Nr 122/3 położonej w miejscowości Piaski gm. Górzno.
  2. Raport w zakresie oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji,Niniejszy raport znajduje się do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie budynek B (w podwórku wejście E w pokoju nr 30). Zainteresowani mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16 °°.
Uwagi i wnioski dotyczące niniejszego postępowania oraz raportu można składać na piśmie od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16 °° w sekretariacie tut. Urzędu lub wysyłając na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Staszica 15 08-400 Garwolin

 

w terminie 21 dni od daty podania informacji o zamieszczeniu w wykazie do publicznej wiadomości.STAROSTA POWIATU
GARWOLIŃSKIEGO

-Stefan Gora

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews