Przejdź do treści

WYNIKI PRZETARGU (działka nr 93 w Garwolinie)!

Drukuj
Utworzono: środa, 05, kwiecień 2017 Opublikowano

Informacja Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 4 kwietnia 2017r. Nr G.6840.2.5.2016.PM o wyniku przetargu

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

 

Komisja Przetargowa wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 460/41/2017 z dnia 7 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej w składzie:

         1) Urszula Zadrożna – przewodnicząca komisji przetargowej,

         2) Marek Wójcicki - członek komisji przetargowej,

         3) Urszula Kiliszek – członek komisji przetargowej,

        4) Zenon Gałązka – członek komisji przetargowej,

         5) Paweł Mitek - członek komisji przetargowej

przeprowadziła w dniu 27 marca 2017r. o godz. 10oo w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica Nr 15 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 93 o pow. 0,1917 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00000014/0, której cena wywoławcza wynosiła 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych).

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 6

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 3 100 000 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych).

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: Pan Marcin Ochnik.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews