Przejdź do treści
image3017.jpg

XXVI Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 18 maja 2017 r.

Utworzono: czwartek, 11, maj 2017

 

Uprzejmie zawiadamiam o XXVI Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. o godz. 11.30 (tj. czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Garwolinie ul. Staszica 15.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 3. Informacja o ocenie pomocy zasobów społecznych Powiatu Garwolińskiego na dzień 31 grudnia 2016 r.
 4. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu Doradców w Garwolinie za rok 2016 i zadaniach na rok 2017.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie za rok 2016.
 6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na terenie Powiatu Garwolińskiego za rok 2016.
 7. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Garwolińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016.
 8. Informacja o sytuacji ekonomiczno – organizacyjnej PKS w Garwolinie S.A za rok 2016.
 9. Informacja dotycząca stanu nawierzchni dróg powiatowych po sezonie zimowym 2016/2017.
 10. Informacja o wyniku finansowym za rok 2016 Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o w Miętnem.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 14. Zapytania i interpelacje.
 15. Sprawy różne.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews