Przejdź do treści

OBWIESZCZENIE

Drukuj
Obwieszczenie
Starosty Powiatu Garwolińskiego
z dnia 04.07.2017r.

Stosownie do art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519) oraz art. 33 ust. 1 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu, na wniosek z dn. 28.06.2017r. Huty Szkła CZECHY S.A. z/s w Trąbkach ul. Osadnicza 8, 08-440 Pilawa, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego, wynikającej z konieczności dostosowania warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniu do obowiązujących przepisów prawnych i stanu faktycznego eksploatowanej instalacji do produkcji szkła opakowaniowego oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie.

Zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519) organem właściwym w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Garwoliński.

Jednocześnie informuję, że w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia, możliwe jest zapoznanie się z wnioskiem o wydanie decyzji oraz składanie uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Sportowa 5 pokój nr 2 w godzinach od 800 do 1600 (poniedziałek-piątek).

Starosta Powiatu Garwolińskiego

                Marek Chciałowski

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews