Przejdź do treści
image3017.jpg

Nasze interwencje o zabezpieczenia przeciwpowodziowe

Utworzono: czwartek, 27, lipiec 2017

przeglad walow

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów powiatu garwolińskiego jest niedostateczne i nie uległo poprawie w minionym rocznym okresie. Na łączną długość wałów: nadwiślańskiego, rzek: Okrzejka i Wilga, wynoszącą około 50,5 km, od roku 2004 zmodernizowany został blisko 20 km odcinek wału nadwiślańskiego (Tyrzyn Dworski – Kraski Górne).

Uwzględniając wysoki stopień zagrożenia powodzią, Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaapelował do Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Pani Senator Marii Koc, Pana Posła Henryka Kowalczyka oraz Pana Posła Grzegorza Woźniaka o pilne dokończenie modernizacji pozostałych odcinków wałów.

 stanowisko zarzadu powiatu garwolinskiego

W odpowiedzi na apel Zarządu Powiatu Garwolińskiego, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie przedstawił informacje dotyczące działań zmierzających do przebudowy obwałowań na terenach gmin Maciejowice i Wilga. Informację bazującą na danych WZMiUW przedstawił także Wojewoda Mazowiecki. Także interwencję w tej sprawie przekazał Pan Henryk Kowalczyk – Minister Członek Rady Ministrów.

pismo KPRP 2017

„Modernizacja wałów wiślanych wraz z dopływami to dla powiatu i gmin nadwiślańskich priorytet. 2O km zmodernizowanych wałów na terenie Gminy Maciejowice stanowi tylko pozorne bezpieczeństwo. W zlewni maciejowickiej zostało do zmodernizowania ok. 7 km obwałowań. Pozostawienie nawet 100 m może skutkować przerwaniem zabezpieczeń i rozlaniem się wody na całe starorzecze maciejowickie. Jeszcze gorzej jest na terenie Gminy Wilga i Sobienie Jeziory. Bardzo się cieszę z szybkiej reakcji Pana Ministra Henryka Kowalczyka. Mam nadzieję, że poszczególni Ministrowie Pan Jan Szyszko i Pan Mariusz Błaszczak przychylą się do naszej i Pana Posła Henryka Kowalczyka prośby i środki finansowe na modernizację wałów w Powiecie Garwolińskim znajdą się.” - Starosta Marek Chciałowski  Poprawę stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego zamierza się osiągnąć przez realizację czterech zadań inwestycyjnych. Mają być nimi:

Przebudowa nadwiślańskiego wału przeciwpowodziowego na odcinku Kraski Górne – Podwierzbie.

W przypadku pozytywnej decyzji Ministerstwa Finansów, prawdopodobne rozpoczęcie robót budowlano-montażowych nastąpi w IV kwartale 2017 r.

Przebudowa nadwiślańskiego wału przeciwpowodziowego na odcinku Podwierzbie – Bączki.

W przypadku uzyskania dofinansowania z budżetu państwa, prawdopodobne będzie rozpoczęcie robót budowlano-montażowych w I kwartale 2018 r.

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Okrzejki.

Uwzględniając szacunkowy koszt inwestycji, wynoszący około 60 mln zł, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie jedynie w przypadku uzyskania finansowania będzie mógł określić gotowość do realizacji projektu.

Rozbudowa obwałowania rzeki Wisły i Wilgi na terenie gminy Wilga.

Uwzględniając szacunkowy koszt inwestycji, wynoszący około 98 mln zł, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie jedynie w przypadku uzyskania finansowania będzie mógł określić gotowość do realizacji projektu.

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews