Przejdź do treści

Inwestycje zaplanowane na 2011 rok

Drukuj

Lp.

Nazwa zadania

Zakres

Kwota brutto umowy

Data podpisania umowy

Termin realizacji

Dofinansowanie

1

Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSR CKPiCKU

w Miętnem

* wymiana stolarki okiennej

* docieplenie ścian zewnętrznych

629 839,37zł

22.04.2011r.

30.08.2011r.

Dofinansowane w formie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości do 80 % wartości inwestycji

2

Budowa oczyszczalni ścieków w SOSW

w Trzciance

* wykonanie oczyszczalni ścieków, w której skład wchodzi: reaktor biologiczny Q = 3,5 m3/d pionowy z komorą wstępną osadu, pracujący na bazie osadu czynnego nisko obciążonego na złożu biologicznym, wbudowaną pompownią ścieków oczyszczonych, separator tłuszczy, studnie inspekcyjne PCV, studnia chłonna, przykanaliki kanalizacyjne z rur PCV, drenaż rozsączający ścieki oczyszczone do gruntu

135 954,30zł

27.04.2011r.

31.10.2011r.

Dofinansowane w formie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości do 80 % wartości inwestycji

3

Budowa oczyszczalni ścieków przy Pogotowiu Opiekuńczym

w Izdebnie

* wykonanie oczyszczalni ścieków, w której skład wchodzi: reaktor biologiczny Q = 3,5 m3/d pionowy z komorą wstępną osadu, pracujący na bazie osadu czynnego nisko obciążonego na złożu biologicznym, wbudowaną pompownią ścieków oczyszczonych, studnie inspekcyjne PCV, studnia chłonna, przykanaliki kanalizacyjne z rur PCV, drenaż rozsączający ścieki oczyszczone do gruntu

129 416,45zł

27.04.2011r.

31.10.2011r.

Dofinansowane w formie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości do 80 % wartości inwestycji

4

Termomodernizacja budynku ZSR - CKPiCKU

w Miętnem - etap II

* wymiana stolarki okiennej,

* docieplenie ścian zewnętrznych

120 563,17zł

27.04.2011r.

30.08.2011r.

Dofinansowane w formie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości do 80 % wartości inwestycji

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews