Przejdź do treści

Oświata w powiecie garwolińskim – statystyki, wyzwania, plany

Drukuj

Oświata

Sierpień to czas wakacji i odpoczynku dla młodzieży szkolnej, która nabiera sił na nadchodzący rok szkolny. W tym samym czasie dyrekcja i grono pedagogiczne powiatowych szkół już przygotowuje się do pracy. W tym bowiem czasie ostatecznie kształtuje się proces rekrutacji, na który z niecierpliwością czekali. Jak przebiegała rekrutacja do szkół powiatowych w tym roku? Starosta Garwoliński Marek Chciałowski z nieukrywanym zadowoleniem stwierdza, że nabór był na bardzo dobrym poziomie.

Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w tym roku przyjęto łącznie 1125 uczniów. Absolwentów szkół gimnazjalnych było 1175, co oznacza, że około 50 osób z naszego powiatu wybrało szkołę nieprowadzoną przez Powiat Garwoliński. Starosta Garwoliński podkreśla, że na poziom naboru duży wpływ miał na pewno najwyższy wynik zdawalności matur w delegaturze siedleckiej, jaki osiągnął nasz powiat.

 

Statystyki oświatowe w naszym powiecie

Rok szkolny 2017/2018 właśnie się rozpoczął. W poniedziałek, 4 września w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński naukę rozpoczęło 4152 uczniów. 150 osób to uczniowie szkół specjalnych, 3988 osób to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a 16 to uczniowie szkół zaocznych. Największa placówką oświatową w naszym powiecie jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie, gdzie w tym roku uczęszczać będzie 890 osób.

Wykres statystyki

Ponad połowę uczniów szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie – 63% stanowią uczniowie technikum. 37% to uczniowie klas licealnych, w liceum ogólnokształcącym. 177 osób to uczniowie gimnazjum, którzy są ostatnimi kończącymi ten rodzaj szkoły. Statystyki szkoly

W placówkach szkolnych zatrudnionych jest około 418 nauczycieli. Przeważają nauczyciele dyplomowani, stosunkowo niewielu jest obecnie nauczycieli mianowanych. Większość kadry doszło już do najwyższego stopnia awansu zawodowego. Wprowadzane reformy miały wpływ na wielkość kadry pedagogicznej w kilku szkołach. Odejście klas gimnazjalnych, a co za tym idzie mniejsza liczba uczniów spowodowała zmniejszenie liczby nauczycieli. Okrojenie kadry jest również spowodowane tym, iż obecnie jest mniej oddziałów rozpoczynających edukacje (efekt niżu demograficznego), aniżeli kończących (efekt wyżu demograficznego).

Wyzwania oświatowe

Powiat Garwoliński zawsze kładł nacisk na oświatę. Jak zauważa Starosta Garwoliński Marek Chciałowski: „chcemy podnosić standardy w naszych szkołach, chcemy, by nasza młodzież miała jak najlepsze warunki do nauki. Wizja przyszłościowa w zakresie oświaty jest bardzo ważna.”

W każdej placówce jest coś, co wymaga jeszcze realizacji, w każdej jest jeszcze wiele pracy i wyzwań. W LO w Garwolinie potrzebna jest hala widowiskowo-sportowa ogólnego przeznaczenia. W tej szkole sala gimnastyczna nie jest w stanie pomieścić wszystkich uczniów i nauczycieli.  

Kolejne wyzwanie, na które zwraca uwagę włodarz związane jest ze Szkołą Specjalną w Garwolinie mająca swą siedzibę przy ulicy Sportowej. W momencie, kiedy Starostwo Powiatowe zostanie przeniesione do nowego budynku administracyjnego, wydziały stanowiące użyteczność publiczną opuszczą lokal zajmowany wspólnie z tą szkołą. Rodzą się zatem pytania o przyszłość szkoły, o miejsce, w którym powinna funkcjonować. Starosta Garwoliński jest przekonany, że na terenie Garwolina powinna dalej istnieć szkoła specjalna. Stanowi ona bowiem swego rodzaju pomost pomiędzy szkołą masową, a specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi (w Trzciance i Przyłęku). W takich niewielkich szkołach panuje rodzinna atmosfera, a dzieci czują się lepiej. Zdaniem Starosty powinno dążyć się do pobudowania na tym terenie takiej przyjaznej właśnie szkoły, otwartej dla dzieci i środowiska.

Kolejne wyzwanie, o którym wspominał Starosta Garwoliński związane jest z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która mieści się w budynku SPZOZ przy ulicy Staszica. Przeniesienie Wydziału Komunikacji do nowego budynku administracyjnego Starostwa spowoduje, że pomieszczenia przy ulicy Warszawskiej będą wolne. Być może Poradnia przejmie te pomieszczenia i w ten sposób będzie miała swoje niezależne miejsce. Jednakże zanim to by nastąpiło w budynku wymagany  jest generalny remont.

Nowy rok szkolny niesie zatem nowe obowiązki i wyzwania, nie tylko dla uczniów, nauczycieli, ale także dla organu prowadzącego. To pierwszy rok po reformie, pierwszy ze szkołami branżowymi I stopnia, w które przekształciły się dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe i pierwszy bez rekrutacji do szkół gimnazjalnych. Niech będzie rokiem realizacji wyznaczonych celów i zamierzeń, rokiem sukcesów naszych uczniów i wysokich osiągnięć naukowych.

ZSP nr 1 w Garwolinie – 890 uczniów

32 oddziały

98 nauczycieli

37 pracowników niepedagogicznych

Klasa pierwsza – 272 uczniów w 9 oddziałach

 

ZSP nr 2 w Garwolinie – 839 uczniów

30 oddziałów

70 nauczycieli

26 pracowników niepedagogicznych

Klasa pierwsza – 246 uczniów w 8 oddziałach

 

LO Garwolin – 665 uczniów

22 oddziały

57 nauczycieli

15  pracowników niepedagogicznych

Klasa pierwsza – 188 uczniów w 6 oddziałach

 

ZSP Żelechów – 558 uczniów

23 oddziały

74 nauczycieli

24 pracowników niepedagogicznych

Klasa pierwsza – 135 uczniów w 5 oddziałach

 

ZS w Miętnem – 509 uczniów

20 oddziałów

69 nauczycieli

39 pracowników niepedagogicznych

Klasa pierwsza – 141 uczniów w 5 oddziałach

 

ZSP Sobolew – 300 uczniów

14 oddziałów

27 nauczycieli

13 pracowników niepedagogicznych

Klasa pierwsza – 100 uczniów w 4 oddziałach

 

LO Żelechów – 227 uczniów     

9 oddziałów

25 nauczycieli

8 pracowników niepedagogicznych

Klasa pierwsza – 43 uczniów w 2 oddziałach

 

Ponad połowę uczniów szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie – 63% stanowią uczniowie technikum. 37% to uczniowie klas licealnych, w liceum ogólnokształcącym. 177 osób to uczniowie gimnazjum, którzy są ostatnimi kończącymi ten rodzaj szkoły.

W placówkach szkolnych zatrudnionych jest około 418 nauczycieli. Przeważają nauczyciele dyplomowani, stosunkowo niewielu jest obecnie nauczycieli mianowanych. Większość kadry doszło już do najwyższego stopnia awansu zawodowego. Wprowadzane reformy miały wpływ na wielkość kadry pedagogicznej w kilku szkołach. Odejście klas gimnazjalnych, a co za tym idzie mniejsza liczba uczniów spowodowała zmniejszenie liczby nauczycieli. Okrojenie kadry jest również spowodowane tym, iż obecnie jest mniej oddziałów rozpoczynających edukacje (efekt niżu demograficznego), aniżeli kończących (efekt wyżu demograficznego).

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews