Przejdź do treści

Konsultacje w sprawie programu współpracy

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu garwolińskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie przyjęcia

„PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018”

Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji w samorządzie jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje są przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem Programu Współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2018 r.

Projekt „Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie www.garwolin-starostwo.pl

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:

-poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

-poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie,

ul.Staszica15,80-400 Garwolin,

-faksem na numer (25)684-30-10 lub (25)682-46-35,

na formularzu „Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego na 2018 rok”

w terminie od 18 września 2017 roku do 3 października 2017 roku.

O terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu Starostwa Powiatowego w Garwolinie, Aleksandra Magdziak - Wiśniewska tel.(25)682-46-35 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Starosta Powiatu Garwolińskiego

Marek Chciałowski

Załączniki:

1. Projekt „Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

projekt_programu_wspolpracy_2018.pdf

2. Formularz zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

formularz_program_wspolpracy.pdf

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews