Przejdź do treści

Wyniki konsultacji

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza
Wyniki konsultacji projektu

„Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

Na podstawie uchwały Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 24, poz. 747) Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaprosił organizacje pozarządowe z powiatu garwolińskiego do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje dla organizacji pozarządowych zostały ogłoszone 15 września 2017 roku i trwały od 18 września 2017 roku do 3 października 2017 roku.

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:

1) poprzez umieszczenie projektu Programu współpracy na stronie internetowej Starostwa,

2) poprzez umieszczenie projektu Programu współpracy w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,

3) poprzez wywieszenie projektu Programu na tablicach ogłoszeń Starostwa,

4) projekt Programu był dostępny w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 16.

W podanym terminie organizacje nie zgłosiły uwag ani opinii do przedmiotowego projektu Programu.

                                                             Marek Chciałowski
                                                Starosta Powiatu Garwolińskiego

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews