Przejdź do treści
Brak grafik

XXXI Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego

Utworzono: piątek, 13, październik 2017

     Uprzejmie zawiadamiamy o XXXI Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 11.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Garwolinie ul. Staszica 15.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Garwolińskiego.
 3. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji problemowych za I półrocze 2017 r.
 4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez członków Zarządu Powiatu Garwolińskiego, Radnych Powiatu Garwolińskiego, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Powiatu Garwolińskiego oraz osób zarządzających powiatową osobą prawną.  
 5. Informacja o stanie środowiska i wynikach kontroli na obszarze Województwa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Garwolińskiego w 2016 r.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych w I półroczu 2017 r.
 7. Informacja o działalności Rady Społecznej SPZOZ w Garwolinie w okresie od początku września 2016 r. do końca sierpnia 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie na lata 2018 - 2020”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Chodkiewicza na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/134/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2018 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Garwolińskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 18. Zapytania i interpelacje.
 19. Sprawy różne.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews