Przejdź do treści
Brak grafik

XXXII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 22 listopada 2017 r.

Utworzono: czwartek, 16, listopad 2017

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 listopada 2017 r. o godz. 10.00 (tj. środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 odbędzie się XXXII Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Izdebnie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Specjalna w Izdebnie i Gimnazjum Specjalne w Izdebnie w Szkołę Podstawową Specjalną w Izdebnie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Przyłęku wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przyłęku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Przyłęku wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przyłęku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnych Nr 1 w Garwolinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 1 w Garwolinie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Garwolinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie w Specjalną Branżową Szkołę I stopnia w Garwolinie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sobolewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie w Branżową Szkołę I stopnia w Sobolewie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Garwolinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie w Branżową Szkołę I stopnia
  w Garwolinie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Miętnem wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem w Branżową Szkołę I stopnia w Miętnem wchodzącą w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żelechowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty - Zakrzewskiego w Żelechowie w Branżową Szkołę I stopnia w Żelechowie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty - Zakrzewskiego w Żelechowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Trzciance wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Trzciance.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Garwolinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Garwolinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Miętnem wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Garwolińskiego za rok szkolny 2016/2017.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017.
 21. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 22. Zapytania i interpelacje.
 23. Sprawy różne.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews