Przejdź do treści
Brak grafik

WYNIKI PRZETARGU (dz. nr: 2461/30 i 2461/31 w Garwolinie)!

Utworzono: poniedziałek, 20, listopad 2017

Informacja Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr G.6840.2.1.2017.UK o wyniku przetargu.

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Urszula Zadrożna – przewodnicząca komisji przetargowej,

2) Anna Świetlicka - członek komisji przetargowej,

3) Małgorzata Serzysko - członek komisji przetargowej,

4) Zenon Gałązka - członek komisji przetargowej,

5) Urszula Kiliszek - członek komisji przetargowej,

6) Paweł Mitek - członek komisji przetargowej,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 625/206/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, przeprowadziła w dniu 10 listopada 2017r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2461/30 o pow. 0,1432 ha i 2461/31 o pow. 0,4380 ha (KW Nr SI1G/00037928/8), której cena wywoławcza netto wynosiła 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 10.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1.

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła 1 330 000 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych).

Do najwyższej ceny netto osiągniętej w przetargu został doliczony 23% podatek VAT w kwocie 305 900 zł.

Cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wyniosła 1 635 900 zł. (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych).

Nabywca nieruchomości: Andrzej Leszek, prowadzący działalność gospodarczą pn. „LAMEX” EXPORT – IMPORT Andrzej Leszek.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews