Przejdź do treści

Osiągnięcia naukowe naszych uczniów docenione - Stypendia Marszałka

Drukuj

Stypendis Marszalka

Powiat Garwoliński oświatą stoi. Osiągnięcia naszych uczniów są doceniane na różnych szczeblach, a możliwości nagradzania tych z najlepszymi wynikami są coraz większe.

Niedawno informowaliśmy o przyznanych stypendiach naukowych Starosty Powiatu Garwolińskiego, które otrzymało 11 osób. Uczniowie ze szkół Powiatu Garwolińskiego uhonorowani zostali także stypendiami Prezesa Rady Ministrów. Z wielką radością przyjęliśmy teraz informacje, że 43 spośród prawie 4 tys. uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński otrzymało stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego. Tak duża liczba wyróżnionych stanowi potwierdzenie, że nasze szkoły bardzo dobrze kształcą. To zasługa uczniów, którzy chcą wykraczać poza przyjęty program, są aktywni i zaangażowani. Dzięki wsparciu opiekunów i nauczycieli, mogą osiągać więcej.

4770 złotych na osobę – to wartość przyznanych stypendiów. Jeszcze w czerwcu 2017r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór kandydatów do programów stypendialnych dla uczniów Województwa Mazowieckiego uczęszczających do szkół gimnazjalnych, licealnych i szkół zawodowych w ramach następujących projektów:

 1. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”
 2. „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Spełnienie ściśle określonych kryteriów gwarantowało miejsce się w gronie wyróżnionych. Stypendyści Marszałka pod nadzorem opiekunów będą realizować interesujące projekty, dzięki którym zdobędą dodatkową wiedzę i umiejętności. Ich realizacja w szkołach podniesie jakość kształcenia, a także zmotywuje młodych ludzi do zdobywania dodatkowej wiedzy.

O samych projektach                                          

Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem udzielenia stypendium jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom dotychczasowych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium ma charakter naukowy, a pieniądze mogą być wydatkowane na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem stypendysty przez realizację indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Wśród kryteriów, które muszą spełniać kandydaci są:                                                                                                            

1. uzyskanie  średniej ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów obliczonej na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2016/2017 na poziomie nie niższym niż 5,33

2. uzyskanie średniej ocen na świadectwie nie niższej niż 4,75

3. osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

W ramach tego projektu następujący uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński otrzymali stypendia:

 1. Apolonia Maria Benicka - LO Garwolin
 2. Aleksandra Chmielak - LO Garwolin
 3. Dawid Dzadz - LO Garwolin
 4. Jakub Pałysa - LO Garwolin
 5. Maksym Zawadka - LO Garwolin
 6. Aleksander Górski - Gim. Pow. Garwolin
 7. Paulina Filiks - LO Żelechów
 8. Angelika Miszkurka - Gim. Pow. Żelechów
 9. Gabriela Kaszuba - Gim. Pow. Żelechów
 10. Patrycja Celej - Gim. Pow. Żelechów
 11. Konrad Dybcio - Gim. Pow. Żelechów

 

Drugi projekt „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” przeznaczony jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Celem udzielenia tego stypendium jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru Województwa Mazowieckiego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą uczniami, co najmniej 2 klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i spełniają następujące kryteria:

1.   uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych na poziomie nie niższym  niż 5,00

2.   średnią ocen na świadectwie w roku szkolnym 2016/2017 nie niższym niż 4,00

3.   byli laureatami lub finalistami w roku szkolny 2016/2017 olimpiad lub konkursów  wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, których tematyka jest zgodna z zakładanym na rok szkolny 2017/2018 kierunkiem rozwoju zawodowego ucznia

4.   byli laureatami innych konkursów dotyczących rozwoju zawodowego ucznia o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

 

W ramach tego projektu stypendia Marszałka otrzymali następujący uczniowie:

 1. Marta Majek – ZSP nr 1 Garwolin
 2. Monika Bożek – ZSP nr 1 Garwolin
 3. Paulina Gawryś – ZSP nr 1 Garwolin
 4. Daria Paśnicka – ZSP nr 1 Garwolin
 5. Piotr Rodak ZSP nr 2 Garwolin
 6. Nikodem Majewski ZSP nr 2 Garwolin
 7. Przemysław Dębek ZSP nr 2 Garwolin
 8. Mateusz Dziubak ZSP nr 2 Garwolin
 9. Piotr Walenda ZSP nr 2 Garwolin
 10. Damian Imasz ZSP nr 2 Garwolin
 11. Katarzyna Kucharska ZSP nr 2 Garwolin
 12. Cezary Pytlarczyk ZSP nr 2 Garwolin
 13. Katarzyna Głębicka ZSP nr 2 Garwolin
 14. Kamil Mikulski ZSP nr 2 Garwolin
 15. Natalia Teperek ZSP nr 2 Garwolin
 16. Grzegorz Zając ZSP nr 2 Garwolin
 17. Marcin Osiak ZSP nr 2 Garwolin
 18. Szymon Kozicki ZSP nr 2 Garwolin
 19. Piotr Pyzerski ZSP nr 2 Garwolin
 20. Kacper Żukowski ZSP nr 2 Garwolin
 21. Kamil Skoczek ZSP nr 2 Garwolin
 22. Szymon Sabat ZSP nr 2 Garwolin
 23. Angelika Kutwińska ZS Miętne
 24. Piotr Guba ZS Miętne
 25. Barłomiej Żelazo ZS Miętne
 26. Jakub Nowak ZS Miętne
 27. Dominika Mućka ZSP Żelechów
 28. Weronika Pyra ZSP Żelechów
 29. Monika Pajdowska ZSP Żelechów
 30. Sylwia Rudnik ZSP Żelechów
 31. Kinga Mikusek ZSP Żelechów
 32. Aneta Talarek ZSP Żelechów

Serdecznie gratulujemy stypendystom, opiekunom i nauczycielom. Dziękujemy opiekunom za zaangażowanie i pomoc przy realizacji projektów. Wszystkim wyróżnionym życzymy dalszych sukcesów naukowych i jak najlepsze wykorzystanie otrzymanych możliwości.

Stypendysci ZSP2

Stypendyści z ZSP nr 2

Stypendysci LO Garwolin

Stypendyści z I LO Garwolin

Stypendysci Lelewl Zelechow

Stypendyści wraz z opiekunami z LO w Żelechowie

Stypendysci ZSP Zelechow

Stypendyści z ZSP w Żelechowie

Stypendysci ZSP nr1

Stypendyści z ZSP nr 1 w Garwolinie 

Stypendium ZS Mietne

Stypendyści z ZS W Miętnem

Niedawno informowaliśmy o przyznanych stypendiach naukowych Starosty Powiatu Garwolińskiego, które otrzymało 11 osób. Uczniowie ze szkół Powiatu Garwolińskiego uhonorowani zostali także stypendiami Prezesa Rady Ministrów. Z wielką radością przyjęliśmy teraz informacje, że 43 spośród prawie 4 tys. uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński otrzymało stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego. Tak duża liczba wyróżnionych stanowi potwierdzenie, że nasze szkoły bardzo dobrze kształcą. To zasługa uczniów, którzy chcą wykraczać poza przyjęty program, są aktywni i zaangażowani. Dzięki wsparciu opiekunów i nauczycieli, mogą osiągać więcej.

4770 złotych na osobę – to wartość przyznanych stypendiów. Jeszcze w czerwcu 2017r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór kandydatów do programów stypendialnych dla uczniów Województwa Mazowieckiego uczęszczających do szkół gimnazjalnych, licealnych i szkół zawodowych w ramach następujących projektów:

1.     „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”

2.     „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Spełnienie ściśle określonych kryteriów gwarantowało miejsce się w gronie wyróżnionych. Stypendyści Marszałka pod nadzorem opiekunów będą realizować interesujące projekty, dzięki którym zdobędą dodatkową wiedzę i umiejętności. Ich realizacja w szkołach podniesie jakość kształcenia, a także zmotywuje młodych ludzi do zdobywania dodatkowej wiedzy.

 

O samych projektach                                          

Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem udzielenia stypendium jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom dotychczasowych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium ma charakter naukowy, a pieniądze mogą być wydatkowane na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem stypendysty przez realizację indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Wśród kryteriów, które muszą spełniać kandydaci są:                                                                                                            

1. uzyskanie  średniej ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów obliczonej na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2016/2017 na poziomie nie niższym niż 5,33

2. uzyskanie średniej ocen na świadectwie nie niższej niż 4,75

3. osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

W ramach tego projektu następujący uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński otrzymali stypendia:

1.     Apolonia Maria Benicka – LO Garwolin

2.     Aleksandra Chmielak – LO Garwolin

3.     Dawid Dzadz– LO Garwolin

4.     Jakub Pałysa– LO Garwolin

5.     Maksym Zawadka– LO Garwolin

6.     Aleksander Górski- Gim. Pow. Garwolin

7.     Paulina Filiks - LO Żelechów

8.     Angelika Miszkurka- Gim. Pow. Żelechów

9.     Gabriela Kaszuba- Gim. Pow. Żelechów

10.  Patrycja Celej -Gim. Pow. Żelechów

11.  Konrad Dybcio -Gim. Pow. Żelechów

Drugi projekt „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”  przeznaczony jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Celem udzielenia tego stypendium jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru Województwa Mazowieckiego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą uczniami, co najmniej 2 klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i spełniają następujące kryteria:

1.   uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych na poziomie nie niższym  niż 5,00

2.   średnią ocen na świadectwie w roku szkolnym 2016/2017 nie niższym niż 4,00

3.   byli laureatami lub finalistami w roku szkolny 2016/2017 olimpiad lub konkursów  wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, których tematyka jest zgodna z zakładanym na rok szkolny 2017/2018 kierunkiem rozwoju zawodowego ucznia

4.   byli laureatami innych konkursów dotyczących rozwoju zawodowego ucznia o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

W ramach tego projektu stypendia Marszałka otrzymali następujący uczniowie:

1.     Marta Majek – ZSP nr 1 Garwolin

2.     Monika Bożek– ZSP nr 1 Garwolin

3.     Paulina Gawryś– ZSP nr 1 Garwolin

4.     Daria Paśnicka– ZSP nr 1 Garwolin

5.     Piotr Rodak -ZSP Nr 2 Garwolin

6.     Nikodem Majewski-ZSP Nr 2 Garwolin

7.     Przemysław Dębek-ZSP Nr 2 Garwolin

8.     Mateusz Dziubak-ZSP Nr 2 Garwolin

9.     Piotr Walenda-ZSP Nr 2 Garwolin

10.  Damian Imasz-ZSP Nr 2 Garwolin

11.  Katarzyna Kucharska-ZSP Nr 2 Garwolin

12.  Cezary Pytlarczyk-ZSP Nr 2 Garwolin

13.  Katarzyna Głębicka-ZSP Nr 2 Garwolin

14.  Kamil Mikulski-ZSP Nr 2 Garwolin

15.  Natalia Teperek-ZSP Nr 2 Garwolin

16.  Grzegorz Zając-ZSP Nr 2 Garwolin

17.  Marcin Osiak-ZSP Nr 2 Garwolin

18.  Szymon Kozicki -ZSP Nr 2 Garwolin

19.  Piotr Pyzerski -ZSP Nr 2 Garwolin

20.  Kacper Żukowski -ZSP Nr 2 Garwolin

21.  Kamil Skoczek -ZSP Nr 2 Garwolin

22.  Szymon Sabat -ZSP Nr 2 Garwolin

23.  Angelika Kutwińska - ZS Miętne

24.  Piotr Guba - ZS Miętne

25.  Barłomiej Żelazo - ZS Miętne

26.  Jakub Nowak - ZS Miętne

27.  Dominika Mućka -ZSP Żelechów

28.  Weronika Pyra -ZSP Żelechów

29.  Monika Pajdowska -ZSP Żelechów

30.  Sylwia Rudnik -ZSP Żelechów

31.  Kinga Mikusek -ZSP Żelechów

32.  Aneta Talarek- ZSP Żelechów

Serdecznie gratulujemy stypendystom, opiekunom i nauczycielom. Dziękujemy opiekunom za zaangażowanie i pomoc przy realizacji projektów. Wszystkim wyróżnionym życzymy dalszych sukcesów naukowych i jak najlepsze wykorzystanie otrzymanych możliwości.

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews