Przejdź do treści
Brak grafik

XXXIII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego

Utworzono: wtorek, 19, grudzień 2017

 

Uprzejmie zawiadamiam o XXXIII Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 (tj. środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie ul. Staszica 15 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2018.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej w Trzciance.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do Rady Programowej Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 10. Zapytania i interpelacje.
 11. Sprawy różne.

                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                           (-) Piotr Osmólski

                                                

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews