Przejdź do treści
Brak grafik

XXXIV Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 15 stycznia 2018 r.

Utworzono: poniedziałek, 08, styczeń 2018

Uprzejmie zawiadamiamy, iż w dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 11.30 (tj. poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Garwolinie ul. Staszica 15 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Powiatu Garwolińskiego za II półrocze 2017 roku.  
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego za II półrocze 2017 roku.  
 4. Sprawozdania z działalności Rady Powiatu Garwolińskiego za rok 2017.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Starosty Powiatu Garwolińskiego za rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Garwolińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 15. Zapytania i interpelacje.
 16. Sprawy różne.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews