Przejdź do treści

„Zawodowcy na start” w ZSP nr 2 w Garwolinie

Drukuj

Zawodowcy na start

Od początku roku szkolnego 2017/2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP im. T. Kościuszki w Garwolinie realizuje projekt „Zawodowcy na Start”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej PRO WM 2014 – 2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Efektem wsparcia będzie nabycie, podniesienie przez uczniów kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego, regionalnego rynku pracy.

Jednym z form wsparcia w ramach projektu „Zawodowcy na start” są zajęcia, warsztaty czy laboratoria na uczelniach wyższych na łączną kwotę 58 200,00 zł. W dniu 19.03 – 20.03.2018 r. oraz 22.03 – 23.03.2018 r. uczniowie klasy III i IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli na zajęciach „Akademia Dietetyki” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zakres tematyczny zajęć był bardzo szeroki, obejmował tematy m. in. składniki odżywcze, produkty spożywcze i ich wartość odżywcza, zasady planowania i oceny jadłospisów, klasyfikacja i charakterystyka diet. Zajęcia zakończyły się uzyskaniem przez uczniów certyfikatu.

Warsztaty biznesowe

Jednym z form wsparcia w ramach realizowanego projektu są zajęcia wzmacniające kompetencje miękkie na rynku pracy przy współpracy z uczelniami wyższymi.

W ZSP nr 2 w Garwolinie trenerzy z Akademii Leona Koźmińskiego przez cały marzec prowadzili weekendowe warsztaty biznesowe dla klas II, III i IV. W warsztatach zatytułowane - Inteligencja emocjonalna w praktyce - komunikatywność i praca w grupie są skierowane do klasy II i III kucharz oraz III technik budownictwa. Warsztaty - Postaw na talenty, kreatywność i innowacyjność odbywają się dla klasy III technik informatyk, III technik żywienia i usług gastronomicznych, III i IV technik usług fryzjerskich. Zarządzanie czasem i odporność na stres dla klasy III mechanik pojazdów samochodowych, III technik pojazdów samochodowych III i IV technik usług fryzjerskich. Warsztaty Budowanie i zarządzanie zespołem – praca zespołowa dla klasy II i III technik elektryk, III i IV technik pojazdów samochodowych, III technik budownictwa.

Kwota jaką pochłonęły zajęcia to 132 480,00 zł. Uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach zyskali ogromną możliwość poprawy swojej pozycji na rynku pracy. Otrzymali szereg praktycznych informacji, w jaki sposób dobrze zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak skutecznie nawiązywać kontakty i jak wykorzystywać własne talenty na rynku pracy.

Kurs baristy

Jedną z form wsparcia uczestników projektu „Zawodowcy na start” są zajęcia specjalistyczne zawodowe realizowane w ramach współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Uczniowie klasy II i III kucharz oraz III i IV technik żywienia i usług gastronomicznych brali udział w kursie barista. Kurs składał się z części teoretycznej – w ramach, której uczniowie zapoznali się z rodzajami kaw, poznali sprzęt baristy oraz poznali historię zawodu, kwalifikacje oraz zakres obowiązków baristy oraz praktycznej – w ramach, której uczniowie przygotowywali napoje kawowe. Zajęcia zakończyły się uzyskaniem przez uczniów certyfikatów. Koszt kursu 8 040,00 zł.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach i kursach zyskali ogromną możliwość poprawy swojej pozycji na rynku pracy. Otrzymali szereg praktycznych informacji, w jaki sposób dobrze zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak skutecznie nawiązywać kontakty i jak wykorzystywać własne talenty na rynku pracy. Kurs baristy to także inwestycja w przyszłość, która z pewnością przyniese pozytywne owoce.

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews