Przejdź do treści
Brak grafik

XXXVI Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 23 kwietnia 2018 r.

Utworzono: poniedziałek, 16, kwiecień 2018

 Uprzejmie zawiadamiam o XXXVI Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 (tj. poniedziałek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 (pokój 308, III piętro).

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Garwolińskiego za 2017 rok.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Garwolińskiego za 2017 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Garwolinie za 2017 rok.
 5. Informacja o sytuacji ekonomiczno – organizacyjnej PKS w Garwolinie S.A. za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie i likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie i likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem oraz likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu i rozliczenia ich wykorzystania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018.
 16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 17. Zapytania i interpelacje.
 18. Sprawy różne.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews