Przejdź do treści
Brak grafik

XXXVII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 29 maja 2018 r.

Utworzono: wtorek, 22, maj 2018

 Uprzejmie zawiadamiam o XXXVII Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 9.00 (tj. wtorek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 (pokój 308, III piętro)

Porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu Garwolińskiego w roku 2017.
 3. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Garwolińskiego na dzień 31 grudnia 2017 r.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Garwolińskiego za rok 2017.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Garwolińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w 2017 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem za rok 2017.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Garwolinie za rok 2017.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie za rok 2017.
 11. Podjęcie stanowiska w sprawie przedłużającego się procesu legislacyjnego w zakresie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a także potrzeby dofinansowania ze środków budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie finansowania publicznego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 15. Zapytania i interpelacje.
 16. Sprawy różne.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews