Przejdź do treści
Brak grafik

Nowe siłownie zewnętrzne na terenie powiatu

Utworzono: poniedziałek, 23, lipiec 2018

IMG 0071

W dniu 19 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. Poprawa stanu infrastruktury oraz rekreacji służącej lokalnej społeczności w miejscowości Kolonia Izdebno, Trzcianka, Miętne , Garwolin.

W imieniu Zarządu Powiatu Garwolińskiego umowę podpisali Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski oraz Wicestarosta Urszula Zadrożna przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Agnieszki Braun.

Przedmiotem inwestycji jest :

-  zakup i montaż fabrycznie nowych, wolnych od wad 3 kompletów urządzeń siłowni zewnętrznych wraz z wykonaniem podbudowy i nawierzchni w miejscowościach: Kolonia Izdebno (Ośrodek Pomocy Dzieciom „Zielone Izdebno”), Trzcianka (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej oraz w Garwolinie (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte).

-  zakup i montaż fabrycznie nowych, wolnych od wad ławek, koszy na śmieci oraz wykonanie paleniska (zestaw parkowy) w miejscowości Miętne w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji.

-  Wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu (4 szt.) i zamontowanie w każdej z wyżej wymienionych miejscowości.

Każdy komplet siłowni zewnętrznych składać się będzie z następujących urządzeń:

- biegacz-piechur                 - szt. 1

- wioślarz                             - szt. 1

- prasa do nóg                    - szt. 2

- motylek-rozpiętki               - szt. 2

- wyciąg górny                     - szt. 2

- ławka skośna                    - szt. 1

- trenażer epileptyczny         - szt. 1

- krzesełko do wyciskania    - szt. 1

- jeździec konny                   - szt. 1.

Urządzenia będą zestawione w parach i zamontowane na pylonie. Nawierzchnie siłowni wykonane z materiałów charakteryzujących się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, posiadających zdolność dobrego pochłaniania energii udarowej, jednocześnie materiały muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz zapewniać wieloletnie utrzymanie parametrów na niezmienionym poziomie.

Siłownie w powyższym zestawie zostaną zamontowane w Kolonii Izdebno, Trzciance oraz Garwolinie.

Na terenie parku przy Zabytkowym Dworku w Miętnem zamontowane zostaną zestawy parkowe w skład których wchodzą:

- ławki parkowe o żeliwnej konstrukcji z drewnianym siedziskiem – szt. 30

- kosze żeliwne – szt. 15

- palenisko z kamieni polnych – szt. 1

Wartość inwestycji: 200.000 zł. w tym 127.259,00 zł. (63,63 %) - dofinansowanie z ARiMR w ramach programu PROW 2014-2020 . Wniosek składany za pośrednictwem LGD do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Termin realizacji zadania 20.08.2018r.

Wykonawcą inwestycji jest firma Fit Park Sp. z o.o.-Sp.k. z/s w Toruniu ul. Powstańców Wielkopolskich 74. Wartość umowy: 315.888,60 zł brutto.

Została również podpisana umowa na budowę Otwartych Stref Aktywności (OSA). Na w/w inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym OSA 2018 do Ministerstwa Sportu i Turystyki, środki pochodzą z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Powiat Garwoliński otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 na dwa obiekty znajdujące się przy:

  1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Joachima Lelewela w Żelechowie
  2. ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie

Termin realizacji zadania: 15.10.2018r

Wykonawcą otwartych stref aktywności OSA jest firma Fit Park Sp. z o.o.-Sp.k. z/s w Toruniu ul. Powstańców Wielkopolskich 74. Umowa została podpisana w dniu 19.07.2018r i w tym dniu wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy. Wartość umowy: 99.949,80 zł brutto w tym 50% dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Otwartych Stref Aktywności.

1) Komplet siłowni w skład których wchodzą urządzenia montowane na pylonie zestawione w parach tj.

- koło Tai Chi – koła Tai Chi małe

- wahadło/surfer – twister

- stepper – prostownik pleców

- podciąg nóg – drabinka

- rower treningowy – prasa do nóg

- wyciąg górny – motylek rozpiętki

2) Strefa relaksu w skład której wchodzi:

- stół do tenisa stołowego

- stół do gry w szachy/warcaby wraz z czterema siedziskami

- ławki parkowe

- kosze do śmieci

- nasadzenia zieleni

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews