Przejdź do treści

WESZŁA W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH

Drukuj

05 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

 

Posiadacz odpadów, który przed dniem jej wejścia w życie uzyskał:

- zezwolenie na zbieranie odpadów,

- zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

- pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

jest zobowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww ustawy, tj. do dnia 05 września 2019r, złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Wniosek o zmianę ww decyzji musi zawierać informacje oraz załączniki wymagane ustawą nowelizującą. Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania ustawy nowelizującej w wyznaczonym terminie, wymienione powyżej decyzje wygasną z mocy prawa.

Informujemy również, że zgodnie z art. 12 ustawy nowelizującej, ww posiadacze odpadów prowadzący ich magazynowanie są obowiązani spełnić wymagania w zakresie kontroli wizyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 05 marca 2019r.

nowelizacja ustawy o odpadach.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews