Przejdź do treści

WYNIKI PRZETARGU (dz. nr 1490/7 w Woli Rębkowskiej)!

Drukuj

Informacja Zarzadu Powiatu Garwolińskiego z dnia 11 września 2018 r. Nr G.6840.2.1.2018.PM

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

- Komisja Przetargowa wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 803/151/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej w składzie:

  1. Urszula Zadrożna – przewodnicząca komisji,
  2. Marek Wójcicki-członek komisji,
  3. Zenon Gałązka – członek komisji,
  4. Paweł Mitek – członek komisji,

przeprowadziła w dniu 3 września 2018 r. o godz. 10oo w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Rębkowska gm. Garwolin oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1490/7 o pow. 0,0747 ha (KW SI1G/00033757/0).

Jedna osoba wpłaciła wadium i została dopuszczona do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 390 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 400 000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości korzystała ze zwolnienia z podatku VAT (Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 maja 2018 r., znak 0114-KDIP1-1.4012.121.2018.IZ).

Podmiot ustalony na nabywcę nieruchomości: Pan Eugeniusz Owczarczyk.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews