Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE (dz. nr 1/21 w obrębie Dziechciniec gm. Wiązowna)!

Drukuj
Utworzono: czwartek, 27, wrzesień 2018 Opublikowano

Zawiadomienie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 września 2018 r. Nr G.683.1.2018.ZG o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

 

 Starosta Powiatu Garwolińskiego, działając na podstawie:

1) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 8 i 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1/21 o pow. 0,0040 ha z obrębu ewidencyjnego 0006 - Dziechciniec gm. Wiązowna, objętą decyzją Nr 3/2016 Starosty Otwockiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. sygn. SAB.6740.DR.6.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa drogi publicznej gminnej 270830W Malcanów – Dziechciniec m.in. na działce ewidencyjnej nr 1/2 w obrębie 6 - Dziechciniec”.

2) art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), informuje, że w terminie 14 dni licząc od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia, osoby, którym przysługują lub przysługiwały w dniu 7 listopada 2016 r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać dodatkowe wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie, przy ul. Mazowieckiej 26, II piętro, pokój 225; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00 tel. 25 684-29-61.

Zgodnie z art.49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews