Przejdź do treści

Wydłużenie terminu składania wniosków o odszkodowanie dla rolników

Drukuj

W związku z tegorocznymi suszami lub powodziami występującymi na terenie naszego kraju, Rząd zaproponował pomoc rolnikom, których gospodarstwa wskutek nich ucierpiały. Rolnicy mieli prawo zgłosić do Urzędu Gminy wystąpienie klęski suszy do dnia 6 lipca. Gmina na tej podstawie powoływała komisję, która szacowała wielkość strat i sporządzała protokół. Następnie na tej podstawie Urząd Gminy przekazywał wnioski rolników do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, w przypadku szkód w wysokości co najmniej 70% w danej uprawie i od 26 września do 17 października, w przypadku szkód poniesionych w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy. Do tej pory do biur powiatowych ARMiR trafiło ok. 28,5 tys. wniosków na kwotę około 171 mln zł. Decyzją ministra te terminy zostały wydłużone do 31 października 2018 r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż  70% danej uprawy. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych  wynoszących co najmniej  70 %  danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy oraz  500 zł do 1 ha powierzchni upraw, w  przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych  wynoszących co najmniej  30 % danej uprawy i  mniej niż 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

informacja ARMiR.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews