Przejdź do treści
Brak grafik

Ogłoszenie

Utworzono: środa, 12, grudzień 2018

Ogłoszenie dotyczące składania ofert- nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna w powiecie garwolińskim w 2019r.

W dniu 23 listopada 2018 roku Uchwałą Nr 1 /228/2018 Zarządu Powiatu Garwolińskiego został ogłoszony konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie garwolińskim w 2019 roku. W zapisie dotyczącym wzorów ofert nastąpiła omyłka, zatem oferty powinny być sporządzone według wzoru, określonego rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

Informacja

Odnośnie prowadzenia punktu w mieście Żelechów dopuszczalne jest złożenie oferty zarówno na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jak i wyłącznie na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Oferta na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie rozpatrywana i nie podlega odrzuceniu pod względem formalnym.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews