Przejdź do treści
Brak grafik

V Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 25 stycznia 2019 r.

Utworzono: piątek, 18, styczeń 2019

 

Uprzejmie zawiadamiamy o V Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 (tj. piątek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 (pokój 308, III piętro).

Prządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (III/2018 z dn. 17 grudnia 2018 r., IV/2018 z dn. 28 grudnia 2018 r.)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Garwolińskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2019.
 5. Sprawozdanie Starosty Garwolińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Garwolińskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Garwolińskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Powiatem Kozienickim, Gminą Maciejowice i Gminą Kozienice w przedmiocie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowe – Mosty dla Regionów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 14. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Trzaskowski

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews