Kwalifikacja wojskowa 2019

Drukuj

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

W okresie od 4 stycznia do 26 kwietnia 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2000 roku oraz innych osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej w myśl obowiązujących przepisów.       W Powiecie Garwolińskim kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 11 lutego, a zakończy się 13 marca 2019 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w roku 2000;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1998–1999, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszystkie osoby podlegające wezwaniu do kwalifikacji otrzymają imienne wezwania z urzędów miast i gmin. Poniżej przedstawiamy harmonogram stawiennictwa do kwalifikacji poszczególnych gmin:

11-14 luty 2019 r.

Miasto Garwolin

14-15,18 luty 2019 r.

Gmina Garwolin

19, 20 luty 2019 r.

Gmina Trojanów

20 luty 2019 r.

Gmina Łaskarzew

21, 22 luty 2019 r.

Miasto i Gmina Pilawa

25 luty 2018 r.

Gmina Miastków   Kościelny

26, 27 luty 2019 r.

Gmina Górzno

27, 28 luty 2019 r.

Gmina Sobolew

1, 4 marzec 2019 r.

Miasto i Gmina Żelechów

5, 6 marzec 2019 r.

Gmina Borowie

6 marzec 2019 r.

Gmina Parysów

7 marzec 2019 r.

Miasto Łaskarzew

7, 8 marzec 2019 r.

Gmina Maciejowice

11 marzec 2019 r.

Gmina Wilga

 

Kobiety: 12 marzec 2019 r.

Dzien dodatkowy - wyłącznie dla osób powracających z badań - 13 marzec 2019 r.