Informacja o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego - 25 lutego 2019 r. -

Drukuj

 Uprzejmie zawiadamiamy, iż w dniu 25 lutego 2019 r. tj. (poniedziałek) o godz. 16:00 w pokoju Nr 305 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie (III piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Garwoliński.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński na rok 2019 oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem.
  5. Sprawy różne.