Przejdź do treści
Brak grafik

Szansa na kolejne unijne środki dla Powiatu

Utworzono: czwartek, 22, sierpień 2019

logo copy

Władze Powiatu Garwolińskiego po raz kolejny poczyniły starania o pozyskanie środków unijnych – tym razem na wdrożenie e-usług dla mieszkańców.

„Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie”

Cel projektu: rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie jakości usług

Beneficjent: Powiat Garwoliński

30 lipca 2019 r. został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie w ramach działania 2.1 E-usługi, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej.

Zadania jakie zostały ujęte w projekcie „Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie” można podzielić na kilka etapów, ale najważniejsze z nich są trzy. Pierwsza część polegać będzie na przystosowaniu istniejącej, pasywnej infrastruktury informatycznej do świadczenia w przyszłości usług. W dalszej kolejności zostanie zakupiony niezbędny nowoczesny i specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie zwiększające bezpieczeństwo danych. W trzecim etapie planujemy zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, dzięki któremu będzie można świadczyć e-usługi.

Wartość projektu została oszacowana na 1 037 071,99 zł, z czego:

  1. 80% to dotacja pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 829 657,59
  2. 20% stanowi wkład własny Powiatu w kwocie 207 414,40 zł

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów staramy się dostosować działalność Urzędu do najwyższych standardów usług. Dzięki korzystaniu z nowoczesnych technologii, załatwienie spraw w Starostwie stanie się sprawniejsze, prostsze i bardziej przyjemne.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews