„Strategia rozwoju elektromobilności w Powiecie Garwolińskim” – trwają negocjacje!

Drukuj

bezyna copy

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Złożony przez Powiat Garwoliński wniosek o dofinansowanie na opracowanie dokumentu pn. ”Strategia rozwoju elektromobilności w Powiecie Garwolińskim” uplasował się na 37 pozycji (spośród 218 aplikujących podmiotów) otrzymując 47 z 55 możliwych do uzyskania punktów.

Zgodnie z Regulaminem konkursu o dofinansowaniu przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW jesteśmy na etapie negocjowania warunków umowy.

Rozwój elektromobilności w Polsce został podyktowany wdrażaniem Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów działań. Aspektami szczególnie istotnymi z punktu widzenia mieszkańców, ich komfortu oraz jakości życia jest transport publiczny oraz konieczność ochrony środowiska.

Powiat Garwoliński zainicjowanymi działaniami wpisuje się w kierunki wyznaczone Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

ładow copy copy