Przejdź do treści
Brak grafik

POWIATOWY ZJAZD SOŁTYSÓW

Utworzono: poniedziałek, 11, lipiec 2011

glowne

Na zaproszenie Starosty Garwolińskiego Marka Chciałowskiego oraz przewodniczącego Koła Powiatowego Sołtysów Tadeusza Muchy, sołtysi z terenu Powiatu Garwolińskiego uczestniczyli 10 lipca w II Powiatowym Zjeździe Sołtysów.

Głównym tematem spotkania była „Rola i znaczenie sołtysów w środowisku wiejskim oraz możliwości korzystania ze środków UE przez mieszkańców wsi oraz organizacje pozarządowe”.

W zjeździe wzięło udział blisko 150 sołtysów i pań sołtys z Powiatu Garwolińskiego. Uroczystego otwarcia zjazdu dokonał Starosta Marek Chciałowski.  W swoim wystąpieniu przybliżył sołtysom informacje dotyczące działalności samorządu powiatowego. O ważnej roli sołtysów i sołectw mówili także zaproszeni parlamentarzyści posłanka Stanisława Prządka oraz posłowie Krzysztof Borkowski i Czesław Mroczek. Swoją wiedzą z zebranymi podzielił się również przybyły na spotkanie w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – Delegatury Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Piotr Marzec. W imieniu nieobecnego Ministra Rolnictwa i R

ozwoju Wsi Marka Sawickiego głos zabrał Prezes Zarządu Powiatowego PSL Ryszard Smolarek.

Po przemówieniach odbyła się dyskusja, w której sołtysi zadawali parlamentarzystom pytania dotyczące nurtujących ich problemów m.in. związane z funduszami sołeckimi, działalnością instytucji związanych z rolnictwem czy inwestycji drogowych.

Ostatnim punktem programu był panel tematyczny, w których głos zabrał Powiatowy Inspektor Weterynarii w Garwolinie – Andrzej Koryś, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie – mł. Insp. Marek Świszcz oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie - bryg. Dariusz Sadkowski.

W spotkaniu 

wzięli udział ks. Ryszard Andruszczak – Dziekan Dekanatu Garwolińskiego, Wicestarosta Garwoliński Stefan Gora, Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, Przewodnicząca Rady Powiatu Garwolińskiego Urszula Zadrożna, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego Teresa Bąk i Dariusz Owczarczyk, Burmistrz Miasta Garwolin Tadeusz Mikulski jak również włodarze gmin Powiatu Garwolińskiego oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnikami.

Spotkaniu towarzyszyły prezentacje Lokalnych Grup Działania z terenu Powiatu Garwolińskiego – „Forum Powiatu Garwolińskiego” i „Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego” oraz oddziału powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Sołtys musi być

 dobrym organizatorem, który potrafi rozbudzić aktywność lokalnej społeczności. Odpowiedzialność jaka spoczywa na nim jest wielka, bowiem to on jest najbliżej mieszkańców swojego sołectwa, najbardziej dostrzega ich problemy i przekazuje je samorządowi gminnemu. Rola i znaczenie sołtysa jest nie do przecenienia, szczególnie na terenach wiejskich. Stąd pomysł zorganizowania spotkania na temat środków unijnych dla wsi i możliwości ich pozyskiwania.

Organizatorzy dziękują Zakładom Mięsnym „Ł-meat” w Łukowie za okazane wsparcie w organizacji poczęstunku dla przybyłych gości i sołtysów.

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews