Przejdź do treści

Informacja o inwestycjach w szkołach powiatowych

Drukuj

image001 copy copy copy copyimage002 copy copyimage003 copy copy

Informacja o inwestycjach w okresie wakacyjnym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński.

1.Modernizacja i remont obiektów sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.
Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na:

 • rozbiórce konstrukcji starej podłogi sportowej w sali gimnastycznej,
 • wykonaniu panelowej, systemowej, drewnianej podłogi sportowej na konstrukcji drewnianej,
 • wykonaniu systemowej podłogi sportowej gumowej w mniejszej Sali gimnastycznej,
 • wymianie oświetlenia na oświetlenie ledowe,
 • wymianie stolarki - drzwi wewnętrznych,
 • modernizacji zaplecza szatniowego przy małej sali.

Powyższe roboty budowlane zostały zakończone.

2.Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.

Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie instalacji oddymiającej uruchamianej samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu w obudowanych klatkach schodowych K1 i K2 wraz z wymianą oraz montażem nowej ślusarki aluminiowej przeciwpożarowej. Z uwagi na długi czas oczekiwania na zamówione drzwi przeciwpożarowych oraz poprzednie unieważnione postępowania termin realizacji zamówienia został określony na: 20.09.2019r. Zakres robót niezbędnych do wykonania nie będzie kolidował z funkcjonowaniem internatu po 1 września.

3.Wykonanie robót na potrzeby spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - zapytanie ofertowe.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót polegających na:

 • zapewnieniu parametru dymoszczelności dla drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 stanowiącej zamknięcie klatki ewakuacyjnej K1,
 • wyposażenie poziomych dróg ewakuacyjnych przylegających do klatki ewakuacyjnej K1 w dodatkowe czujki dymu,
 • Wyposażenie dróg ewakuacyjnych pionowych i poziomych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
 • Zastosowanie na każdej kondygnacji budynku podświetlenia znaków wskazujących kierunek ewakuacji,
 • Wyposażenia obiektu w dodatkowe gaśnice wodno-pianowe,
 • Zapewnieniu podziału korytarza na parterze stanowiącego drogę ewakuacyjną na odcinki nie dłuższe niż 50m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi.

Wykonana została ekspertyza techniczna dot. Stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku. Przygotowana została dokumentacja techniczna.

Powyższe roboty budowlane zostały zakończone.

4.Modernizacja budynków dydaktycznych przy Zespole Szkół Specjalnych w Izdebnie.

W trakcie opracowywania jest koncepcja programowo - przestrzenna, a następnie opracowany zostanie projekt wykonaczy.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Koncepcję programowo-przestrzenną układu wewnętrznego budynku wykonaną na podstawie analizy stanu istniejącego obejmująca rzuty kondygnacji budynku podlegające przebudowie.- Wielobranżowy projekt budowlany, który będzie zawierał:

 • projekt zagospodarowania terenu.
 • projekt architektury.
 • projekt konstrukcji.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych tj.:

- projekt przebudowy instalacji c.o.

- projekt przebudowy instalacji wod-kan.

- projekt wentylacji.

 • projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych tj.:

- instalacje elektryczne.

- instalacje teletechniczne.

 • Przedmiot umowy będzie realizowany w dwóch terminach tj.

Etap I - Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej – 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

Etap II - Wykonanie projektu budowlanego – 12 tygodni od dnia przyjęcia i zatwierdzenia koncepcji programowo-przestrzennej

5.Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński

Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – zadania przyszkolne 2019.

W zakresie wniosku zostały wyszczególnione 4 zadania do realizacji w roku 2019 oraz 2020:

ZADANIE 1 Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętnem – do realizacji w 2019 r.

ZADANIE 2 Budowa boiska do piłki plażowej o wymiarach 19mx27m oraz parku street workout przy ZSP Nr 2 w Garwolinie – do realizacji w 2019 r

ZADANIE 3 Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 29mx42m oraz boiska do piłki plażowej o wymiarach 19mx27m przy ZS w Miętnem - do realizacji w 2020 r

ZADANIE 4 Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 29mx42m przy ZSP w Żelechowie - do realizacji w 2020 r

Do dnia dzisiejszego brak jest informacji o rozstrzygnięciu programu.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews