Przejdź do treści
Brak grafik

Dofinansowanie z PFRON

Utworzono: środa, 04, wrzesień 2019

 

rehab.25pefron

Powiat Garwoliński wystąpił do PFRON z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu ,,Rehabilitacja 25 plus”.

Na realizację programu PFRON przyznał środki w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie 6 absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Trzciance w roku 2019/2020.

Planowany zakres wsparcia:

  1. Opieka nocna.
  2. Usługi opiekuńczo- wychowawcze w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.
  3. Udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo.
  4. Udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań.
  5. Działania aktywizujące zawodowo.
  6. Pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu wcześniej nabytych umiejętności.
  7. Pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.
  8. Transport.
  9. Wyżywienie.

Beneficjentami programu są absolwenci Ośrodka, niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. w środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). Wsparcie obejmuje całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews