Przejdź do treści

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI

Drukuj

 W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński.

Opieka stomatologiczna obejmuje:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia

 - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński.  Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Opieka stomatologiczna dotyczy liczby ok. 5000 uczniów szkół, dla których Powiat Garwoliński jest organem prowadzącym. Są to następujące szkoły:

 1. Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.
 2. Zespół  Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie.
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.
 4. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie.
 6. Liceum  Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie.
 7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie,     
 8. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie.
 9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku.
 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Trzciance.
 11. Zespól Szkol Specjalnych w Izdebnie.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej. Ofertę należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. najpóźniej do dnia 10 września 2019 r.  do godz. 12.00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Osoba wyznaczoną do kontaktów jest: Małgorzata Paduch, tel. 25 68 42 761 lub 25 68 42 750

 

KLUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym
  w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel./ fax (0 – 25) 684 30 10.
 2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:

 

3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a w pozostałym zakresie na podstawie zgody.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.

5. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews