Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego

Drukuj

image001 copy copy

Już po raz czternasty sześć osób, wśród nich politycy, przedsiębiorcy, animatorka kultury, założyciel klubu sportowego, a przede wszystkim pasjonaci różnych dziedzin, otrzymali honorowe tytuły "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego". Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się w niedzielę 08.09.2019 r. podczas Powiatowo-Gminnych Dożynek w Miętnem.

 Celem przyznawanego tytułu jest potrzeba wyróżnienia osób i instytucji, które przez swoją działalność i realizację zadań, zasługują na szczególne uznanie. Tytuł nadawany jest osobom fizycznym i prawnym, organizacjom pozarządowym oraz innym jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, które całokształtem swojej działalności zawodowej lub społecznej albo realizacją swoich zadań przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu garwolińskiego, albo też poprzez swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie. Do tej pory tytułem tym obdarowano 102 instytucje i osoby fizyczne.

Laureatami tegorocznego tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego" zostali:

Wicemarszałek Senatu Maria Koc w dziedzinie działalność społeczna. Tytuł został nadany za wsparcie i wieloletnią działalność na rzecz powiatu garwolińskiego, rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków pracy i życia kobiet na wsi oraz wspieranie kultury ludowej.

Poseł Grzegorz Woźniak w dziedzinie działalność samorządowa. Tytuł został nadany za wieloletnią działalność na rzecz powiatu garwolińskiego, wiedzę, doświadczenie, a także budowanie samorządu terytorialnego i popularyzacja idei samorządności.

Jadwiga Krześniak w dziedzinie kultura i sztuka. Tytuł został nadany za działalność kulturalną, kultywowanie i ochronę wartości kultury regionalnej powiatu garwolińskiego.

Piotr Pyza w dziedzinie rolnictwo i ochrona środowiska. Tytuł został nadany za działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego, ciężką pracę, połączoną z pasją, którą jest hodowla koni, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i kulturalnej.

Grzegorz Gładysz w dziedzinie rozwój gospodarczy. Tytuł został nadany za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu garwolińskiego, a także za aktywność w życiu społecznym oraz udzielane wsparcie dla organizacji instytucji, działających na rzecz lokalnej społeczności.

Filip Rutkowski w dziedzinie sport. Tytuł został nadany za aktywne popularyzowanie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie powiatu garwolińskiego.

Statuetki laureatom wręczyli Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Iwona Kurowska oraz Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Trzaskowski.