Przejdź do treści
Brak grafik

KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Utworzono: środa, 13, lipiec 2011

STANOWISKO W SPRAWIE PŁATNYCH OBWODNIC MIAST

W dniach 30 czerwca – 1 lipca br. w Płocku odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego. Podczas obrad skład Konwentu podjął stanowisko m.in. w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatnych autostrad, które włącza do opłat obwodnice miast. Proponowany system opłat został negatywnie zaopiniowany przez skład Konwentu. Do apelu o bezpłatne obwodnice przyłączył się obecny na posiedzeniu Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski. Wprowadzenie proponowanej opłaty obwodnicy Garwolina spowoduje, że problemy komunikacyjne miasta dodatkowo się pogłębią. W związku z czym Starosta Garwoliński postuluje o wprowadzenie do ww. rozporządzenia zapisu o bezpłatnym korzystaniu z obwodnic.

Oto treść stanowiska w sprawie systemu poboru opłat od samochodów o wyższym tonażu na obszarze województwa mazowieckiego wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2011r.

„ Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego zwraca się z prośbą do Wojewody Mazowieckiego o wyłączenie z opłat odcinków obwodnic miast. Zapobiegnie to omijaniu dróg ekspresowych i wpłynie na nieporuszanie się po drogach lokalnych pojazdów tranzytowych. Zwracamy uwagę na fakt, iż założeniem budowy obwodnic miast było wyłączenie tranzytu z ruchu lokalnego. Nowy system opłat spowoduje odejście od tej koncepcji. Obejmuje on opłatami wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony ( w tym pojazdy z przyczepami ) oraz wszystkie autobusy niezależnie od masy ( w tym mikrobusy powyżej 9 miejsc siedzących). Obwodnice obsługują oprócz ruchu tranzytowego także ruch lokalny. Wzrost tych kosztów oznacza wzrost opłat dla pojazdów. W konsekwencji doprowadzi do wzrostu cen za bilety autobusowe. Będzie się to wiązało również ze zwiększeniem natężenia ruchu na okolicznych drogach lokalnych, ponieważ część kierowców wybierze drogi o niższej kategorii ruchu. Wpłynie to na brak płynności ruchu w miastach. Stworzy także niebezpieczeństwo wypadkowe dla ruchu pieszego i kołowego. Ponadto wzrost natężenia ruchu pojazdów o dużej nośności znacznie pogorszy stan techniczny dróg lokalnych. Zwiększą się przez to nakłady jakie samorządy będą musiały ponieść na ich utrzymanie, remonty i przebudowy.”

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews