Przejdź do treści
Brak grafik

XIV Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 30 września 2019 r.

Utworzono: poniedziałek, 23, wrzesień 2019

 Uprzejmie zawiadamiamy o XIV Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 16.00 (tj. poniedziałek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 (pokój 308, III piętro), z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji (X/2019 z dn. 27 czerwca 2019 r., XI/2019 z dn. 11 lipca 2019 r., XII/2019 z dn. 19 sierpnia 2019 r., XIII/2019 z dn. 28 sierpnia 2019 r.).
 2. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji problemowych Rady Powiatu Garwolińskiego za okres od początku kadencji do 30 czerwca 2019 r.
 3. Sprawozdanie Gospodarstwa Rolnego w Miętnem za rok 2018.
 4. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” na obszarze Powiatu Garwolińskiego.
 5. Informacja o realizacji zadań i bieżącej działalności Garwolińskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych za okres I półrocza 2019 r.
 7. Informacja o bieżącej działalności Przedsiębiorstwa PKS w Garwolinie S.A.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana RS oraz skargi mieszkańców Michałówki na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Garwoliński.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 14. Sprawy różne.

 Przewodniczący Rady Powiatu

(-)Waldemar Trzaskowski

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews