Informacja o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego - 20 stycznia 2020 r.

Drukuj

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 stycznia 2020 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14: 30 w pokoju Nr 305 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie (III piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego.

 

Porządek obrad jest następujący:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2020 oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński.
  2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za II półrocze 2019 r.
  3. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Sprawy różne.