Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 29 stycznia 2020 r.

Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 stycznia 2020 r. tj. (środa) o godz. 16:30 w pokoju Nr 305 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie (III piętro). odbędzie się na posiedzenie Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego.

Porządek obrad jest następujący:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020.
  4. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2020.
  5. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w II półroczu 2019 r.
  6. Sprawy różne.