Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 30 stycznia 2020 r.

Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 stycznia 2020 r. tj. (czwartek) o godz. 15:30 w pokoju Nr 305 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Garwolińskiego.

Porządek obrad jest następujący:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Sprawozdanie Starosty Powiatu Garwolińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2019 r.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego zmieniającej uchwałę Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  4. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2020.
  5. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w II półroczu 2019 r.
  6. Sprawy różne.